Știri recente, analize complexe, fii informat!

Caută
Close this search box.

(Foto) Profesori din Gorj, prezenți la Cursul Abordări inovatoare ale predării 

Distribuie:

Actualizat la: 2024-06-17 10:07:43
acum 4 săptămâni

Mai mulți profesori din Gorj au participat la Cursul Abordări inovatoare ale predării care a avut loc la Praga, Republica Cehă, în perioada 25-29 martie 2024 și a fost oferit de Centrul Internațional de Formare ITC. 

“Cursul Abordări inovatoare ale predării a avut loc la Praga, Republica Cehă, în perioada 25-29 martie 2024 și a fost oferit de Centrul Internațional de Formare ITC. (INTERNATIONAL TRAINING CENTER ITC) și am participat alături de colegele mele prof.Udrescu Hermina și prof.Mergea Maria.

Cursul este un ghid practic care ajută la îmbunătățirea calității și eficacității procesului educațional în orice clasă. Încurajarea creativității, organizarea de proiecte, integrarea elevilor minoritari sau utilizarea TIC ca instrument de dezvoltare a gândirii critice sunt exemple de module de curs care ne vor lărgi potențialul didactic și ne vor motiva elevii.

O altă temă a cursului a fost creșterea competențelor digitale ale profesorilor și elevilor, declanșând schimbări semnificative înmodernizarea școlilor prin utilizarea resurselor digitale (cum ar fi Canva, Edpuzzle, Goosechase și altele).

De asemenea, ni s-a explicat cum să creăm și să folosim materiale pentrua susține inovația în educație, legată de abordări interdisciplinare, pentrua dezvolta gândirea critică (gamification, storytelling, jocuri de logicăetc.). 

În final, s-a acordat atenție incluziunii prin implicarea și acceptareadiversității sociale și culturale, lucrul cu clase eterogene din punct de vedere al învățării și situației socioeconomice, astfel încât educația să se bazeze pe valori democratice și pe participarea în societate. Scopul estede a permite elevilor să-și acceseze în mod eficient învățarea cu motivație, promovând schimbul între colegi și ridicând nivelulcompetențelor de bază. 

Nu în ultimul rând, una dintre temele cursului a fost îmbogățireaabilităților de comunicare și lingvistice, toate lecțiile fiind susținute înlimba engleză. 

Întâlnirea colegilor de diferite naționalități din Uniunea Europeană aimplicat participanții în experiențe de învățare care au reunit culturi, temperamente și metode de interacțiune diferite, capabile să depășeascădificultățile lingvistice. 

Am dobândit o înțelegere mai largă a practicilor și sistemeloreducaționale din diferite țări, în special în întâlnirea finală rapidă, darinteresantă din ultima zi.. Am dezvoltat curiozitatea sinceră, respectulreciproc, conștientizarea interculturală cu privire la valorile educaționaleși de formare comune între sistemele de învățământ din Italia, Cipru, România, Bulgaria și Belgia.

Participarea la vizita de studiu :

➢ mi-a lărgit cunoștințele despre cultura Republicii Cehe și în special despre istoria, monumentele și stilul de viață al locuitorilor din Praga.

➢ mi-a crescut abilitățile în managementul clasei, inovareametodologică și tehnologică. Cu siguranță, a contribuit la consolidarea dimensiunii europene în activitatea mea.  

➢ m-a ajutat să stabilesc contacte de durată cu alți participanți, de asemenea, în vederea organizării unor schimburi viitoare prinintermediul platformei eTwinning.

➢ Institutul care a oferit cursul mi-a satisfăcut sincer nevoile de dezvoltare și formare profesională, cu capacitatea profesorului de a implica activ participanții, pentru organizarea de ansamblu a diferitelor momente, pentru logistică deosebit de funcțională, avândîn vedere că am putut folosi toate serviciile Universității TehniceCehe din Praga unde am fost găzduiți. 

➢ Având în vedere că învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitateatrebuie să devină o realitate și că sistemele de educație și formareprofesională trebuie să răspundă mai mult la schimbări și la lume îngeneral, acest curs mi-a permis să continui formarea, acordând o atenție deosebită schimbărilor în modul de învățare al studenților șiinformându-se, pe deplin introduse în dinamica contemporană. Chiar la începutul cursului, trainerul a insistat în mod deosebitasupra abilităților necesare atât profesorilor, cât și elevilor secoluluiXXI . Un alt aspect asupra căruia formatorul a insistat în mod deosebit a fost că trebuie îmbunătățită calitatea și eficiența educațieiși formării, acordând o atenție sporită ridicării nivelurilorcompetențelor de bază, în special a celor logice și lingvistice. Numeroase activități de colaborare între participanți au avut ca scopexperimentarea unor noi practici, replicabile cu elevii, care au vizatdezvoltarea gândirii critice, a logicii, a comunicării, a expresiei înlimba maternă sau în limbi străine.ne-au făcut să reflectăm asuprasemnificației termenului „inovator”. 

Activitățile s-au concentrat pe echitate, coeziune socială, cetățenieactivă, experimentare și  diversitate, indiferent de circumstanțelepersonale, sociale sau economice. În cele din urmă, creativitatea a fostputernic încurajată, cu activități atât în  medii reale, cât și în mediidigitale. Conștientizarea culturală a fost, de asemenea, sporită cu un turghidat al orașului Praga. 

Prin proiectele sale Erasmus, Uniunea Europeană, în opinia mea, crește puternic educația și formarea deschisă și inovatoare, inclusivaderarea deplină la era digitală, și oferă un sprijin solid educatorilorpentru dezvoltarea lor profesională continuă.”, a transmis Prof.înv.primar, MALACU  NICOLETA.